Kamera Turawa jezioro

5°C
99 %
1006 hPa
2.52 m/s
50 °