Kamera Turawa jezioro

2018-11-22 11:47 [x]
2°C
79 %
1016 hPa
4.07 m/s
107 °