Kamera Turawa jezioro

7°C
96 %
992 hPa
7.56 m/s
224 °