Jak skonfigurować pocztę w programie Outlook Express

1. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Konta:

2. Pojawi się okienko Konta internetowe: wybieramy zakladkę Poczta, klikamy przycisk Dodaj, po czym wybieramy opcję Poczta (jak na rysunku poniżej):

3. Jesteśmy teraz w kreatorze połączeń internetowych - wpisujemy swoje imię i nazwisko i naciskamy przycisk Dalej.

4. W następnym kroku wpisujemy nasz adres email: w przykładzie jest to anowak@airnet.opole.pl. Klikamy Dalej.

5. Program poprosi nas o określenie serwerów poczty. Serwery te to odpowiednio (jak na rysunku poniżej):

Serwer POP3: mail.airnet.opole.pl

Serwer SMTP: mail.airnet.opole.pl

6. W kolejnym kroku podajemy nazwę konta - proszę zwrócić uwagę, że jest to równocześnie nasz adres email oraz hasło (wybierane przez nas przy zakładaniu konta w EBOK). Przykład na rysunku poniżej.

7. Kończymy pracę z kreatorem połączeń internetowych przyciskiem Zakończ.

8. Nowo założone konto pocztowe jest teraz widoczne w zakładce Poczta. Należy jeszcze zdefiniować opcję wysyłania poczty: Naciskamy raz na nasze konto (zabarwi się na niebiesko jak na rysunku poniżej) i naciskamy przycisk Właściwości:

9. W zakładce Właściwości wybieramy Serwery:

10. By poprawnie wysyłać pocztę wymagane jest włączenie opcji Serwer wymaga uwierzytelniania. Opcję tę włączamy stawiając 'ptaszek' w kratce oznaczonej czerwonym prostokątem na rysunku poniżej. Naciskamy OK.

11. Skonfigurowaliśmy właśnie konto pocztowe! :) Pobieranie i wysyłanie poczty wykonujemy przyciskiem "Wyślij/Odbierz pocztę". Zapraszamy do zapoznania się z Pomocą programu Outlook Express.