Chronimy środowisko

Sieć AirMAX z powagą i troską podchodzi do stanu środowiska naturalnego. Realizujemy własny program ograniczenia wpływu na środowisko naturalne poprzez kilka strategii takich jak:

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery

We współpracy z firmą Solarus zamieniliśmy instalację CO z kotła węglowego na pompę ciepła, dzięki czemu emisja szkodliwych produktów spalania została wykluczona, a ogólna sprawność energetyczna CO wzrosła.

Alternatywne zasilanie nadajników

W wielu miejscach gdzie posiadamy przekaźniki internetowe instalujemy alternatywne źródła zasilania - panele solarne pv w zestawieniu z generatorami wiatrowymi. Dzięki temu nasze stacje bazowe zasilane są w coraz większym stopniu naturalną energią ziemi oraz słońca.

Dbałość o dystrybuowane produkty

Wszelkie urządzenia elektroniczne które oferujemy naszym Klientom spełniają normy RoHS i podczas ich produkcji użycie szkodliwych czy trujących substancji jest ograniczone do minimum lub całkowicie wykluczone. Równocześnie przykładamy baczną wagę do prawidłowego procesu zbierania i utylizacji odpadów elektronicznych.

Edukacja proekologiczna

Dzięki szkoleniom przeprowadzanym dla naszych pracowników udało nam się zredukować zużycie energii elektrycznej o 25%, dzięki wyłączaniu niepotrzebnego oświetlenia, sprzętu komputerowego itp.