Centrala VoIP / serwer IVR

Centrala telefoniczna VoIP/PBX stanowi połączenie najmocniejszych stron tradycyjnej telefonii ISDN/PSTN oraz technologii GSM z najnowszą zdobyczą cyfrowej technologii, którą jest centrala VoIP.

Zalety i możliwości central VoIP:

 • Znaczne ograniczenie kosztów połączeń telefonicznych - bezpłatne rozmowy pomiędzy oddziałami firmy.
 • Pełna integracja z systemem IVR
 • Transfer połączeń telefonicznych pomiędzy telefonami firmy
 • Call centre, infolinia, telemarketing, nowoczesny fax, kontrola połączeń
 • Możliwość używania numeru stacjonarnego w dowolnym miejscu
 • Współpraca z tradycyjnymi telefonami oraz aparatami VoIP
 • Wyczerpujące billingi i statystyki, podgląd linii na żywo
 • Programowalny Dial Plan/ Calling Rules /Time Interval - zaawansowane reguły kierowania połączeń przychodzących i wychodzących pomiędzy liniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zależnie od numerów nawiązujących/odbierających, linii, dni tygodnia, dni miesiąca i godzin
 • Redukcja echa
 • Przekazywanie połączenia - transfer bez zapowiedzi i z zapowiedzią (attended transfer), przekierowanie połączenia, połączenie oczekujące
 • System interaktywnego menu głosowego do automatyzowania obsługi połączeń przychodzących, abonent dzwoniący nawiguje po menu odsłuchując komunikaty głosowe i wybiera dostępne opcje menu z klawiatury telefonu tonowego, system umożliwia budowę bezobsługowych infolinii, wspiera kierowanie połączeń do agentów call center itp.
 • Mini Callcenter - kolejkowanie połaczeń dla agentów callcentre niezależnie od grup odbierających
 • Nagrywanie połaczeń - umożliwia rejestrowanie rozmów
 • Music on Hold - odtwarzanie wybranej muzyki w czasie oczekiwania przez abonenta na połączenie
 • Voice Mail - poczta głosowa, możliwość pozostawienia nagranych wiadomości dla użytkowników
 • Rejestr połączeń tzw. CDR - Call Detail Records - szczegółowy rejestr informacji o każdym połączeniu zawierający informacje m.in. o numerach przychodzących i wybieranych, czasach rozpoczęcia, zakończenia trwania, taryfikowanym.
 • Obsługa wielu kodeków: ulaw, alaw, GSM, SPECS, ADPCM, G729
 • Bufor służący eliminacji efektu Jitter
 • Restrykcje połączeń wychodzących
 • Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)
 • Zawieszenie połączenia HOLD

IVR to system telekomunikacyjny umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym wybiera poszczególne pozycje z menu.

IVR umożliwia:

 • Wybranie rodzaju żądanej informacji lub usługi
 • Wybór języka w jakim przedstawiona zotanie informacja
 • Weryfikację dzwoniącego za pomocą numerów PIN, haseł
 • Integrację i dostęp do informacji z baz danych (również autoryzowany)

IVR to wpełni zintegrowany z centralą system informacyjny, pracujący 24 godziny na dobę, mogący obsługiwać od kilku do kilkudziesięciu połączeń jednocześnie.

Wykonamy dla Państwa indywidualnie uzgodniony projekt centrali i systemu IVR. Zapraszamy do współpracy.