O firmie Poczta eBOK Pomoc Kontakt
Łącze Internet
NeoConnect PLUS
Internet bez umowy
Telefon stacjonarny
Twoja strona w sieci
Małe i średnie firmy
Duże przedsiębiorstwa
Łącze Internet AirExpress
Łącze Internet AirDirect
Łącze Internet AirDirect+
Łącze Internet AirVPN
Hosting
Telefonia VoIP dla firm
Dzierżawa łączy
Monitoring dla firm
Monitoring dla domu
Bramka kamera IP-WWW
Kim jesteśmy?
Zasięg sieci AirMAX
Kontakt
Słowniczek techniczny
Untitled Document
Centrala VoIP / serwer IVR

Centrala telefoniczna VoIP/PBX stanowi połączenie najmocniejszych stron tradycyjnej telefonii ISDN/PSTN oraz technologii GSM z najnowszą zdobyczą cyfrowej technologii, którą jest centrala VoIP.

Zalety i możliwości central VoIP:

 Znaczne ograniczenie kosztów połączeń telefonicznych - bezpłatne rozmowy pomiędzy oddziałami firmy.

 Pełna integracja z systemem IVR

 Transfer połączeń telefonicznych pomiędzy telefonami firmy

 Call centre, infolinia, telemarketing, nowoczesny fax, kontrola połączeń

 Możliwość używania numeru stacjonarnego w dowolnym miejscu

 Współpraca z tradycyjnymi telefonami oraz aparatami VoIP

 Wyczerpujące billingi i statystyki, podgląd linii na żywo

 Programowalny Dial Plan/ Calling Rules /Time Interval - zaawansowane reguły kierowania połączeń przychodzących i wychodzących pomiędzy liniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zależnie od numerów nawiązujących/odbierających, linii, dni tygodnia, dni miesiąca i godzin

 Redukcja echa

 Przekazywanie połączenia - transfer bez zapowiedzi i z zapowiedzią (attended transfer), przekierowanie połączenia, połączenie oczekujące

 System interaktywnego menu głosowego do automatyzowania obsługi połączeń przychodzących, abonent dzwoniący nawiguje po menu odsłuchując komunikaty głosowe i wybiera dostępne opcje menu z klawiatury telefonu tonowego, system umożliwia budowę bezobsługowych infolinii, wspiera kierowanie połączeń do agentów call center itp.

 Mini Callcenter - kolejkowanie połaczeń dla agentów callcentre niezależnie od grup odbierających

 Nagrywanie połaczeń - umożliwia rejestrowanie rozmów

 Music on Hold - odtwarzanie wybranej muzyki w czasie oczekiwania przez abonenta na połączenie

 Voice Mail - poczta głosowa, możliwość pozostawienia nagranych wiadomości dla użytkowników

 Rejestr połączeń tzw. CDR - Call Detail Records - szczegółowy rejestr informacji o każdym połączeniu zawierający informacje m.in. o numerach przychodzących i wybieranych, czasach rozpoczęcia, zakończenia trwania, taryfikowanym.

 Obsługa wielu kodeków: ulaw, alaw, GSM, SPECS, ADPCM, G729

 Bufor służący eliminacji efektu Jitter

 Restrykcje połączeń wychodzących

 Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)

 Zawieszenie połączenia HOLD

IVR to system telekomunikacyjny umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym wybiera poszczególne pozycje z menu.

IVR umożliwia:

 Wybranie rodzaju żądanej informacji lub usługi

 Wybór języka w jakim przedstawiona zotanie informacja

 Weryfikację dzwoniącego za pomocą numerów PIN, haseł

 Integrację i dostęp do informacji z baz danych (również autoryzowany)

IVR to wpełni zintegrowany z centralą system informacyjny, pracujący 24 godziny na dobę, mogący obsługiwać od kilku do kilkudziesięciu połączeń jednocześnie.

Wykonamy dla Państwa indywidualnie uzgodniony projekt centrali i systemu IVR. Zapraszamy do współpracy.