Łącza AirVPN / dzierżawa łącza

VPN (ang. Virtual Private Network), może być przedstawiona jako tunel, przez który płyną dane pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej, np. Internetu, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych pakietów danych. Dane w takim tunelu można opcjonalnie szyfrować lub kompresować w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa danych przesyłanych w VPN.

AirVPN to usługa transmisji danych przeznaczona do łączenia oddalonych od siebie sieci lokalnych (LAN) Klienta biznesowego w logiczną całość (sieć WAN). Usługa wykorzystuje wszelkie zalety protokołu IP, powszechnie wykorzystywanego we współczesnym świecie telekomunikacyjnym i zaspokajającego większość potrzeb związanych z przepływem informacji wewnątrz firmy. AirVPN jest usługą w pełni zarządzaną przez AirMAX, zatem rola Klienta ogranicza się jedynie do decyzji jakiej funkcjonalności oczekuje od usługi oraz które lokalizacje mają być ze sobą połączone. Zadania związanych z administracją urządzeń sieci VPN pozostają po stronie AirMAX. Łącza AirVPN być realizowane w wielu różnych technologiach transmisyjnych np. WiMAX. Dane są priorytetyzowane w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnej przepustowości sieci VPN i zapewnienia niezbędnych parametrów transmisji tj. poziom utraty pakietów, opóźnień i jittera wymaganych przez aplikacje Klienta oraz systemy transmisji obrazu lub głosu.

Sieć AirVPN cechuje:

 • niezawodność,
 • wysoka wydajność,
 • bezpieczeństwo.

Korzyści dla Klienta:

 • szybka, bezpieczna i niezawodna sieć przesyłu,
 • gwarancja pełnego bezpieczeństwa przesyłanych danych
 • możliwość nadawania priorytetów ruchu z zastosowaniem QoS (Quality of Service), co gwarantuje stabilną pracę aplikacji krytycznych, takich jak SAP, czy baz danych ERP, CRM, MRP,
 • możliwość zapewnienia wszystkim pracownikom szybkiego i bezpiecznego dostęp do Internetu - AirExpress
 • możliwość dodatkowego zabezpieczania danych poprzez stosowanie szyfrowania wewnątrz sieci VPN
 • możliwość zestawienia zapasowych łączy dla zabezpieczenia najważniejszych aplikacji,
 • możliwość znacznej redukcji kosztów rozmów telefonicznych poprzez zastosowanie telefonii internetowej, gwarantującej nie tylko tańsze połączenia do sieci operatorów krajowych i zagranicznych, ale także - co bardzo ważne - darmowe połączenia pomiędzy oddziałami firmy,
 • możliwość pełnego korzystania z zalet najnowszych rozwiązań, takich jak wideokonferencje,
 • możliwość rozbudowywania sieci w zależności od potrzeb i rosnącej struktury firmy,
 • pewność, że praca sieci jest monitorowana jest w systemie 24/7/365,
 • możliwość pełnej koncentracji na swoim biznesie, dzięki pozostawieniu nadzoru nad siecią zespołowi AirMAX

Aby uzyskać szczegóły oferty skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Test szybkości Internetu wymaga poprawnego podłączenia do sieci na posiadanym komputerze i odbywa się z wykorzystaniem strony sieci Web. Szybkość łączy może zmieniać się wraz z upływem czasu, a tym samym otrzymywane dane będą się nieco różnić w zależności od dnia. Test szybkości połączenia można wykonać przy użyciu ogólnodostępnych aplikacji. Najważniejsze powinno być dla nas to, czy wybrany test szybkości połączenia wyświetla rezultaty znajdujące odbicie w rzeczywistości. Dlatego zaleca się używanie testów prędkości które posiadają certyfikowaną metodę pomiaru jak np Speedomat.

Speed Test można uruchomić, korzystając z Internetu bezprzewodowego, ale trzeba pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo wygenerowania nie w 100% wiarygodnych wyników.

W związku z tym najlepsze jest uruchamianie testu szybkości połączenia zapewniając połączenie z siecią za pomocą kabla sieciowego Ethernet – oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy masz taką możliwość.

Wiarygodny wynik to wynik obarczony jak najmniejszą ilością nieścisłości.

Wykonywanie prawidłowych testów prędkości internetu to kluczowe zadanie dla każdej osoby korzystającej z sieci. Istnieje kilka powodów, dla których ważne jest, aby testy te były wykonywane zgodnie z zaleceniami.

Po pierwsze, testy prędkości pomagają określić rzeczywistą prędkość łącza internetowego. Bez takiego testu, trudno jest dokładnie określić, czy prędkość łącza jest zgodna z tym, co zostało obiecane przez dostawcę usług internetowych. Nieprawidłowo wykonane testy mogą prowadzić do mylnych wniosków i podejmowania decyzji opartych na nieprawidłowych danych

Po drugie, prawidłowo wykonane testy prędkości pomagają zidentyfikować potencjalne problemy z łączem. Na przykład, jeśli testy wykazują niższą prędkość niż ta, którą dostawca usług internetowych obiecał, może to wskazywać na problemy z siecią, które należy rozwiązać. Bez prawidłowych testów prędkości trudno jest zidentyfikować takie problemy i podjąć odpowiednie kroki, aby je rozwiązać.

Po trzecie, prawidłowo wykonane testy prędkości pozwalają na lepsze wykorzystanie łącza internetowego. Jeśli testy wykazują, że prędkość łącza jest niższa niż oczekiwano, można podjąć działania, które pomogą poprawić prędkość, na przykład zmienić dostawcę usług internetowych lub zwiększyć przepustowość sieci.

Wreszcie, prawidłowo wykonane testy prędkości mogą pomóc w zapobieganiu nadmiernym opłatom za usługi internetowe. Niektórzy dostawcy usług internetowych pobierają dodatkowe opłaty za wyższe prędkości łącza. Jeśli testy prędkości wykazują, że prędkość łącza jest niższa niż ta, którą obiecał dostawca, można uniknąć płacenia za niepotrzebnie wyższe prędkości.

Wykonywanie prawidłowych testów prędkości internetu jest ważne, ponieważ pozwala na określenie rzeczywistej prędkości łącza, identyfikację potencjalnych problemów, poprawę wykorzystania łącza oraz zapobieganie nadmiernym opłatom za usługi internetowe.

'