Transmisja i rejestracja obrazu i dźwięku posiedzenia Rady Gminy, Powiatu, Miasta

W związku z nowelizacją ustawy, która wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu samorządów w tym także zapisy mówiące o obowiązkowych transmisjach obrad rad gmin, Airmax przygotował specjalną ofertę dotyczącą takiej usługi. Nowe zapisy ustawy głoszą, że "Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

Poniżej znajdą Państwo kompleksową ofertę takiej usługi:

Maks. jednoczesna ilość klientów oglądających obraz z kamery
max 50 max 100 max 200 max 1 000 max 5 000
Abonament miesięczny 19 pln 36 pln 70 pln 149 pln 298 pln
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Podatek VAT wynosi 23%.

Nasze serwery umożliwiają:

  • Archiwizację przebiegu posiedzenia
  • Odtwarzanie strumienia na telefonach komórkowych i tabletach (Android, iPad, iPhone)
  • ....a także laptopach, komputerach, set top boxach, i telewizorach smart TV.
  • Pełną kontrolę nad oglądającymi obraz z kamery (ilość, adres IP, czas trwania sesji).
  • Możliwość autoryzacji, w tym poprzez zewnętrzny skrypt PHP
  • Możliwość zapewnienia dostępu dla wybranych domen i krajów.
  • Rejestrowanie strumienia z kamery IP na dysk.
  • Transkodowanie obrazu wideo w locie (bitrate, rozdzielczość itd.)
Miesięcznie - utrzymanie konta rejestratora 97 pln
Nagrywanie i archiwizacja (12 miesięcy)
Godzin tygodniowo * 4h 8h 12h 16h
Cena miesięcznie 179 pln 197 pln 217 pln 237 pln
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Podatek VAT wynosi 23%.
* dla jednej kamery, bitrate max 1500kbps