Kamera Turawa jezioro

2018-12-19 12:28 [x]
2°C
84 %
1015 hPa
6.08 m/s
172 °