Kamera Turawa jezioro

2018-08-20 08:33 [x]
23°C
73 %
1008 hPa
3.61 m/s
170 °