Kamera Turawa jezioro

2018-03-17 22:57 [x]
-6°C
86 %
1006 hPa
9.56 m/s
77 °