Łącza AirVPN / dzierżawa łącza

VPN (ang. Virtual Private Network), może być przedstawiona jako tunel, przez który płyną dane pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej, np. Internetu, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych pakietów danych. Dane w takim tunelu można opcjonalnie szyfrować lub kompresować w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa danych przesyłanych w VPN.

AirVPN to usługa transmisji danych przeznaczona do łączenia oddalonych od siebie sieci lokalnych (LAN) Klienta biznesowego w logiczną całość (sieć WAN). Usługa wykorzystuje wszelkie zalety protokołu IP, powszechnie wykorzystywanego we współczesnym świecie telekomunikacyjnym i zaspokajającego większość potrzeb związanych z przepływem informacji wewnątrz firmy. AirVPN jest usługą w pełni zarządzaną przez AirMAX, zatem rola Klienta ogranicza się jedynie do decyzji jakiej funkcjonalności oczekuje od usługi oraz które lokalizacje mają być ze sobą połączone. Zadania związanych z administracją urządzeń sieci VPN pozostają po stronie AirMAX. Łącza AirVPN być realizowane w wielu różnych technologiach transmisyjnych np. WiMAX. Dane są priorytetyzowane w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnej przepustowości sieci VPN i zapewnienia niezbędnych parametrów transmisji tj. poziom utraty pakietów, opóźnień i jittera wymaganych przez aplikacje Klienta oraz systemy transmisji obrazu lub głosu.

Sieć AirVPN cechuje:

 • niezawodność,
 • wysoka wydajność,
 • bezpieczeństwo.

Korzyści dla Klienta:

 • szybka, bezpieczna i niezawodna sieć przesyłu,
 • gwarancja pełnego bezpieczeństwa przesyłanych danych
 • możliwość nadawania priorytetów ruchu z zastosowaniem QoS (Quality of Service), co gwarantuje stabilną pracę aplikacji krytycznych, takich jak SAP, czy baz danych ERP, CRM, MRP,
 • możliwość zapewnienia wszystkim pracownikom szybkiego i bezpiecznego dostęp do Internetu - AirExpress
 • możliwość dodatkowego zabezpieczania danych poprzez stosowanie szyfrowania wewnątrz sieci VPN
 • możliwość zestawienia zapasowych łączy dla zabezpieczenia najważniejszych aplikacji,
 • możliwość znacznej redukcji kosztów rozmów telefonicznych poprzez zastosowanie telefonii internetowej, gwarantującej nie tylko tańsze połączenia do sieci operatorów krajowych i zagranicznych, ale także - co bardzo ważne - darmowe połączenia pomiędzy oddziałami firmy,
 • możliwość pełnego korzystania z zalet najnowszych rozwiązań, takich jak wideokonferencje,
 • możliwość rozbudowywania sieci w zależności od potrzeb i rosnącej struktury firmy,
 • pewność, że praca sieci jest monitorowana jest w systemie 24/7/365,
 • możliwość pełnej koncentracji na swoim biznesie, dzięki pozostawieniu nadzoru nad siecią zespołowi AirMAX

Aby uzyskać szczegóły oferty skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Test szybkości Internetu wymaga poprawnego podłączenia do sieci na posiadanym komputerze i odbywa się z wykorzystaniem strony sieci Web. Szybkość łączy może zmieniać się wraz z upływem czasu, a tym samym otrzymywane dane będą się nieco różnić w zależności od dnia. Test szybkości połączenia można wykonać przy użyciu ogólnodostępnych aplikacji. Najważniejsze powinno być dla nas to, czy wybrany test szybkości połączenia wyświetla rezultaty znajdujące odbicie w rzeczywistości.

Speed Test można uruchomić, korzystając z Internetu bezprzewodowego, ale trzeba pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo wygenerowania nie w 100% wiarygodnych wyników.

W związku z tym najlepsze jest puszczanie testu szybkości połączenia zapewniając połączenie z siecią za pomocą kabla sieciowego Ethernet – oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy masz taką możliwość.

Wiarygodny wynik to wynik obarczony jak najmniejszą ilością nieścisłości.