Cennik połączeń telefonicznych VoIP

Opłaty jednorazowe:

Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata netto
Instalacja i konfiguracja Urządzenia Końcowego telefon - 71 71 70 530

Opłaty abonamentowe:

Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata netto
Abonament miesięczny 5 zł

Opłaty za połączenia wychodzące:

Pobierz pełny cennik połączeń ważny od 6.09.2022r.